Trimble HYDROpro

  • Dredging (Tarama)
  • Piling (Kazık)
  • Rig (Platform yerleştirme)
  • Batimetri
  • Oşinografi
  • Deniz operasyonları
 
 
BroşürDestek
 

Deniz/Göl çalışmalarının beyni

Günümüzün hidrografi ölçmelerinde kullanılan tüm ekipmanların senkronizasyonu, herbirinin kendi verisinin gerçek zamanlı konumlandırılması, üçboyutlu senkron veri toplanması ile grafik/nümerik gerçek zamanlı operasyon ve kaptan navigasyonu için gerekli kolay kullanımlı,aynı zamanda çok farklı şekillerde isteğe ve projenin gerektirdiklerine yönelik konfigüre edilebilen bir yazılımdır.

 

Büyük operasyonlarda, mavna (barge)/gemi konumlandırılması ile birlikte, örneğin çapa yerleştiren tugboatların tek merkezden yönlendirilmesi gibi , tüm operasyonel birimlerin birbirini izleyerek, koordinasyonuna yönelik çok çeşitli amaçlar için kullanılabilen, günlük operasyon bedelleri çok yüksek olan çalışmalara hız kazandıran farklı modülleri vardır.

HydroPro Navigation

HydroPro Construction

 

 

İlgili Ürünler