Trimble Pathfinder Office

  • Arazide toplanan GNSS verisinin kalitesini arttırmak için diferansiyel düzeltmeler
  • GNSS verisini CBS'ne aktarmadan önce kalite kontrolü
  • Çeşitli CBS ve CAD formatlarında veri alma ve gönderme
  • Arazi ve ofis arasındaki tutarlılığı sağlamak için sofistike veri kütüphanesi
  • Yüksek hassasiyet için Trimbe Pro 6H veya GPS Pathfinder ProXRT alıcılar ya da GeoXH avuç içi ile H-Star veri işleme
  • GeoXH Centimeter sürümü ile santimetre seviyesinde hassasiyet
  • Trimble'ın GLONASS destekli alıcıları ile toplanan veriler için GLONASS postprocess desteği
     
 
 
BroşürDestek
 

GÜÇLÜ VE KULLANIMI KOLAY GNSS VERİ İŞLEME YAZILIMI

Trimble® GPS Pathfinder® Office yazılımı, arazide toplanan GNSS verisinden, tutarlı, güvenilir ve doğru CBS bilgisini üretmek için, Trimble® DeltaPhase™ diferansiyel düzeltme teknolojisi gibi GNSS postprocess araçlarını da içeren, güçlü ve kullanımı kolay bir yazılımdır.

GNSS verinizin doğruluğunu arttırın

GPS Pathfinder Office ile postprocess konumlarınızın hassasiyetini, bulunduğunuz ortam ve kullandığınız GNSS alıcınıza bağlı olarak santimetre (1 cm / 0.4 inç) seviyelerine kadar indirebilirsiniz. Trimble Pathfinder Office yazılımı, Trimble'ın tüm Harita ve CBS GNSS ürünlerinin yanı sıra bunlarla ilişkili Trimble H-Star™ gibi teknolojileride desteklemektedir.

GPS Pathfinder Office yazılımı aynı zamanda, GNSS arazi verisinin en kaliteli baz istasyonundan diferansiyel düzletilmesini sağlayan, kendine özgü Bütünlük Dizin derecelendirmesi sistemine sahiptir.

Arazi çalışmasının üretkenliğini ve etkinliğini arttırın

Veriler GPS Pathfinder Office yazılımına birçok CBS ve veri tabanı formatlarında aktarılabilir. Böylece önceden toplanan veriler güncelleme ve onaylama için araziye geri gönderilebilir. Yazılımın Veri Kütüphanesi Editörü özel öznitelik listeleri yaratabilir ve veri toplama verimini arttırmak için TerraSync™ yazılımında ön şartlı nitelik toplama formları yaratarak önceki girilen niteliklere göre dinamik olarak adapte olabilir.

Veri kütüphanesi oluşturarak ya da mevcut CBS şemalarını direk kullanarak, CBS yöneticileri arazide toplanan verilerin kusursuz bir şekilde CBS yapısına uyum sağlayacağından ve gelen verinin doğru ve tutarlı olacağından emin olabilirler. Arazide, veri toplama formları belirli bilgilerin girilmesi için arazi çalışanlarını uyarabilir, böylece CBS içerisinde veri bütünlüğü ve uyumluluğu sağlanabilir.

GPS Pathfinder Office içerisindeki TerraSync Studio ile, kendinize özel TerraSync kullanıcı ara yüzleri geliştirebilir ve test edebilirsiniz. Arazi çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak adına, TerraSync ara yüzü basitleştirilerek fonksiyonları kısıtlanabilir ve böylece arazi üretkenliği attırılırken potansiyel ayar sorunları da ortadan kalkar.

Ayrıca yazılım içerisinden rota noktaları belirleyebilir ve navigasyon yaparak varlıklara kolayca tekrar ulaşabilirsiniz.

Tutarlı yüksek kaliteli veriyi garantileyin

GPS Pathfinder Office, kuruluşların CBS veri geliştirmesi için kritik olan kalite kontrol özelliklerini içerir. Örnek olarak, toplanan öznitelikler istenildiği kadar vektör CBS verisi, hava fotoğrafları ya da uydu görüntüleri gibi arka plan veri setleriyle karşılaştırılabilir, hassasiyet ve veri çakışmaları denetlenebilir. Arka plan verileri CBS sistemlerinin görüntü dosyalarından ya da web harita sunucusundan direk olarak GPS Pathfinder Office yazılımı içerisine alınabilir.

Ek olarak, toplanan öznitelikler CBS, CAD ya da veri tabanı sisteminde gönderilmeden önce, tam ve hatalardan arınmış oldukları analiz edilebilir. Konumlar ve özellikler değiştirilebilir ve gereksiz ya da istenmeyen GNSS konumlar GPS Pathfinder Office yazılımı içerisinden silinerek CBS'ne sadece en yüksek kaliteli verilerin gönderildiğinden emin olunabilir.

Trimble Pathfinder Office arazide toplanan GNSS verileriyle, CBS verilerinin yönetilmesi, düzeltilmesi ve güncellenmesini kolay hale getirir.

İlgili Ürünler