Trimble Business Center (TBC)

 • Tüm farklı Harita verilerinin gücünü hızlıca kullanmaya olanak veren herşey içinde yazılım.
 • GNSS Post proses Dengeleme
 • Yol/Kavşak dizaynı
 • Tünel uygulamaları
 • Standart Harita çizimleri için, üçgenleme, münhani, kesit, kübaj haritaları
 • Gelişmiş raporlamalar
 • İHA, Mobil haritalama, 3B tarayıcı  nokta bulutu verileri işleme, klasifikasyon
 
 
BroşürDestek
 

Trimble Business Center nedir?

Trimble Business Center optik, GNSS, görüntüleme ve 3B tarayıcı, Mobil Haritalama, İHA nokta bulutu verilerini işleme ve yönetmeye yönelik yüksek oranda otomatikleştirilmiş bir uygulamadır. GNSS verileri işleme, tünel yol ve entegre fotogrametri fonksiyonelliği gibi özgün özellikleriyle Trimble Business Center haritalama profesyonellerinin verileri doğrudan sahadan getirerek gerek kendilerinin gerekse müşterilerinin ihtiyaç duyduğu proje çıktıları üzerinde hemen çalışmaya başlayabilmelerine imkân tanır. Benzer şekilde kullanıcılar bir tasarımı hızlıca düzenleyerek uygulama için sahaya gönderebilmektedir.

 

 

 

Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü

Trimble Business Center Arayüzü
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğuna sık kullanılan fonksiyonları ekleyebilirsiniz.
 • Geliştirilmiş iş akışlarıyla farklı sekmeler oluşturabilirsiniz.
 • Herhangi bir internet sitesini Başlangıç Sayfası olarak belirleyebilirsiniz  

 

GNSS Post Proses ve Optik İşleme

 • Geniş çeşitlilikte koordinat sistemleri ve geoid modelleriyle projeler oluşturabilirsiniz.
 • GNSS, total station ve nivo gözlemlerinizi gözden geçirebilir, hesaplayabilir düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz.
 • Trimble HD-GNSS işleme motoruyla daha güvenilir konumlar için statik GNSS verilerini sonradan işleyebilirsiniz.
 • Poligon ve GNSS, totalstation ve nivo ölçümleri içeren ağların dengelemesini yapabilirsiniz.

 

Araziden Çizime

PROJE ÇIKTILARINI HARİTA VERİLERİNDEN DOĞRUDAN KOLAYCA OLUŞTURABİLİRSİNİZ.

 • İhale teklifleri ve proje planlaması için mevcut raster ve vektör verilerini kullanabilirsiniz.
 • Öznitelik kodlarını işleyebilir, hacimleri hesaplayabilir ve araziyi otomatik olarak modelleyebilirsiniz.
 • Araziyi doğru modellemek için nokta ve su toplama çizgilerinden yüzey ve münhani oluşturabilirsiniz.
 • Harita tasarımlarınızı çeşitli CAD ve GIS biçimlerinde çizim çıktılarını alabilir ve kaydedebilirsiniz.

 

CBS Öznitelik Toplama

HARİTALAMA SİSTEMLERİNİZİN KULLANIM ALANINI MÜŞTERİLERİNİZ İÇİN CBS PROJE ÇIKTILARI OLUŞTURARAK GENİŞLETEBİLİRSİNİZ.

 • CBS ve CAD’den öznitelik şeması, katmanlar ve semboloji ile eşleşen zengin özellikli kütüphaneler oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.
 • Geometri ve öznitelikleri otomatik olarak oluşturmak için özellik kodları işleyebilirsiniz.
 • ESRI Shapefile ve Geodatabase XML dosyaları dâhil çeşitli dosya biçimleri ile öznitelik alış verişi yapabilirsiniz.

 

İnşaat Aplikasyonu

APLİKASYON PROJELERİNİZİN DOĞRU YÜRÜTÜLDÜĞÜNDEN VE DOĞRULAMA İÇİN KAYDEDİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.

 • Çeşitli CAD ve BIM biçimleri kullanarak yol ve saha tasarımlarını doğrudan alabilirsiniz.
 • Trimble Access, makine kontrol sistemleri ve diğer konum belirleme çözümleriyle aplikasyon için noktalar, çizgiler, eksenler, yüzeyler ve koridorlar oluşturabilirsiniz.
 • Saha aygıtlarından aplike edilmiş konumları gözden geçirebilir ve raporlayabilirsiniz.

 

Veri Hazırlama

İŞİ DOĞRU YAPMAK İÇİN VERİLERİNİZİN TEMİZ, GÜNCEL VE DOĞRU BİÇİMDE TESLİM EDİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.

 • CAD ve PDF verilerini açabilir ve düzenleyebilirsiniz.
 • Abode PDF’ verilerini hızlıca çıkartabilir ve sayısallaştırabilirsiniz.
 • 2B münhani, nokta, çizgi ve poligonları 3B modellere çevirebilirsiniz.

 

 

Proje Çizimi

KESİN HARİTA VE YOL TASARIM ÇİZİMLERİNİZİ KOLAYCA HAZIRLAYIN.

 • Model alanı verilerinizi çizim sayfalarına etkin  bir biçimde yerleştirmek için Dynaview özelliğini kullanabilirsiniz
 • Hizalama tabanlı yüzeyler veya koridorlar için kesitleri otomatik olarak çizebilirsiniz.
 • Proje ekibi üyeleri ve müşterilerinizle kolay iletişim ve birlikte çalışma için 3D PDF’ler oluşturabilirsiniz.

 

Yersel Fotogrametri

TRIMBLE VISION GÖRÜNTÜLERİNİ OFİSİNİZİN RAHATLIĞINDA ÖLÇEBİLİR VE MODELLEYEBİLİRSİNİZ.

 • Zengin CAD ve GIS proje çıktılarına imkân tanıyan görüntülerden doğru bir biçimde çıkartılabilir 3B geometri ve özellikler.
 • Hacim hesapları ve modelleme için nokta bulutları ve yüzeyler üretebilirsiniz.
 • Yüksek çözünürlüklü .html, Google Earth ve .jpeg panoramalar üretebilirsiniz.

 

 

Hava Fotogrametrisi

YÜKSEK DÜZEY OTOMATİK İŞ AKIŞLARIYLA İHA VERİLERİNDEN DOĞRU ORTOMOZAİK VE ARAZİ MODELLERİ ÜRETEBİLİRSİNİZ.

 • Yüksek çözünürlüklü nokta bulutları, ortomozaik ve kot raster DSM/DTM’leri oluşturabilirsiniz.
 • Hacim hesaplamaları ve proje tasarımları için hassas 3B arazi modelleri oluşturabilirsiniz.
 • İHA proje çıktılerını diğer haritalama veri türleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

 

Tüm İşler İçin Tek Bir Yazılım

Doğru ve detaylı proje çıktıları üretmek için TBC nivelman, optik, görüntüleme, lidar ve GNSS verilerini etkin bir biçimde tek bir yazılım altında toplar.

Aplikasyon ve daha fazlası için 2B çizimleri düzenlenebilir 3B modellerine dönüştürmek amacıyla TBC’yi kullanabilirsiniz. Bir iş için teklif vermeden veya sahayı ziyaret etmeden önce Data Marketplace’dan proje sahası bilgilerini indirebilir ve çalışmalarınızı planlayabilirsiniz. GNSS, total station ve nivo gözlemleri içeren poligon ve ağ dengelemesi yapabilirsiniz. Projenizin karmaşık veri setlerini kolayca paylaşmak için 3B PDF’ler oluşturabilirsiniz. Akıllı modelleri yükleyerek ölçülerinizde, modellerinizde veya diğer çıktılarınızda bu zengin içerikleri kullanabilirsiniz.

SketchUp 3D Warehouse altındaki içerikleri kullanarak hızlı modelleme ve sadeleştirilmiş detaylandırma için görüntü ve 3D öğeleri Trimble SketchUp yazılımına aktarabilirsiniz. İşlemleri kolaylaştırmak amacı ile tüm belli başlı CAD ve GIS çözümleri arasında kolayca veri transferi yapabilirsiniz.

Planlama aşamasından analiz ve raporlamaya kadar tek bir yazılım projelerinizi destekleyerek işlerinizi daha hızlı yapmanıza imkân tanır!

 

Esnek Lisans Seçenekleri

İŞLETMENİZDE İSTER TEK KULLANICI LİSANSI İSTER ÇOK KULLANICILI KURUMSAL LİSANSA İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA TRİMBLE BUSİNESS CENTER BU İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAK ESNEK LİSANS SEÇENEKLERİ SUNAR.

 • İstenen verim ve bütçeye göre ölçeklenebilir fonksiyonellik
 • Bağımsız iş istasyonları için USB donanım lisansları
 • Bağımsız iş istasyonları ve ağ sunucuları için yazılım kod lisansları

 

İş Gereksinimlerine Uygun Trimble Business Center Sürümü

TÜM HARİTA/İNŞAAT UYGULAMACILARINA YÖNELİK KAPSAMLI VE ÖLÇEKLENEBİLİR ARAÇLAR

 • Base Sürüm: Kalite kontrollü iş akışlarını, ağ dengelemesini, raporlamayı ve L1 GPS işlemeyi destekler.
 • Complete Sürüm: Saha kalibrasyonunu, tam GNSS işlemeyi ve yüzeyler ve görüntülere ait tüm iş akışlarını destekler.
 • Advanced Sürüm: Trimble VISION teknolojisini ve koridor iş akışlarını destekler.
 • Hava Fotogrametrisi Modülü: Trimble İHA verileriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Gelişmiş Taslak Çizim Modülü: Kesit ve kadastro haritalama çizimlerinde otomasyon için tasarlanmıştır.
 • Veri Hazırlama Modülü: 2B çizimlerinizi ve PDF’lerini hızlıca 3B modellere dönüştürebilirsiniz.
 • Tünel Modülü: Tünel projesi ile karşılaştırma,  as-build raporlama, yarma dolgu hesapları
 • Mobil Haritalama

 

İlgili Ürünler